Czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn

Pracujące urządzenia z biegiem czasu zużywają się i wymagają konserwacji i czyszczenia elementów ruchomych takich jak na przykład łożyska.

Okresowe przeglądy oraz wymiana zużytych części pozwala zachować maszyny w dobrym stanie i przedłużyć ich żywotność nawet o kilka lat. Jest to z pewnością zdecydowanie tańsza opcja niż wymiana maszyny. Podczas konserwacji ważne jest korzystanie ze specjalnie do tego przystosowanych środków, jak na przykład pasta, lub płyn do mycia i czyszczenia maszyn. Podczas produkcji żywności, farb, lakierów powstające zabrudzenia są trudne do usunięcia przez zwykłe, ogólnodostępne, nieprofesjonalne środki czyszczące. W przypadku produkcji przemysłowej płyny do mycia maszyn muszą w zasadzie, tylko spełniać warunki bezpieczeństwa dla ich użytkowników.

Po pierwsze nie szkodzić

Nie mogą powodować żadnych podrażnień lub – co gorsza – chorób układu oddechowego, albo zmian nowotworowych. Niepożądanym skutkiem byłoby także uszkodzenie przez żrącą chemię części gumowych oraz wchodzenie w reakcje z elementami metalowymi. Substancje myjące pojazdy nie powinny przewodzić prądu w przypadku, gdyby dostał się na przykład do obu klem akumulatora. Na drugim biegunie znajdują się środki do mycia maszyn używanych w produkcji i przetwórstwie jedzenia. One muszą spełniać dodatkowe dwa warunki. Pierwszym z nich jest skuteczność w czyszczeniu urządzeń na przykład z zaschniętych resztek jedzenia, które są piekielnie trudne do usunięcia. Drugim warunkiem, który musi być bezwzględnie wypełniony to brak toksyczności w razie kontaktu z żywnością. Ogół środków do mycia i czyszczenia maszyn są sprzedawane jako koncentraty w pięciolitrowych pojemnikach. Koncentrat ten, aby go używać, trzeba wymieszać w odpowiedniej proporcji z wodą. Jest to ważne, ponieważ zbyt rozcieńczony może nie osiągnąć zamierzonego efektu. Natomiast płyn o zbyt dużym stężeniu może być niebezpieczny, w myśl zasady – co za dużo, to niezdrowo.

Author Image
Redakcja