Fachowa pomoc prawna przy zawieraniu umowy z pracownikiem

Fachowa pomoc prawna przy zawieraniu umowy z pracownikiem

Pracodawcy w czasie zatrudniania pracownika podpisują z nim umowę o pracę, jednak w samej umowie może znaleźć się wiele dodatkowych zapisów.

Mogą to być przykładowo klauzule o zakazie konkurencji,. Czy też o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Umowy te ograniczają konkurencję, z jaką pracodawca będzie musiał konkurować. Wydostanie się poufnych danych z firmy, może wpłynąć niekorzystnie na pozycję firmy na rynku, przez co doprowadzić do strat finansowych. Umowy o zakazie konkurencji pozwalają pracodawcy kontrolować działania byłych pracowników przez pewien czas po odejściu z firmy. Prawnik może pomóc nam w stworzeniu tego rodzaju umowy, która z jednej strony będzie chroniła nasze interesy, z drugiej natomiast będzie zgodna z obowiązującym prawem. Tego rodzaju umowa nie może uniemożliwiać pojęcie pracy przez zbyt długi czas. Sądy mogą nie egzekwować umowy, która nakłada zbyt wiele ograniczeń na pracownika. Ponieważ umowy niekonkurencyjne ograniczają możliwości pracownika w przyszłości, ich zakres musi być rozsądny.

Sąd może uznać zapisy umowy o zakazie konkurencji za uzasadnione, jeśli będą miały zastosowanie tylko do ograniczonego obszaru, w którym konkurencja zakłóciłaby działalność pracodawcy.

Może to być także lista określonych firm, które według pracodawcy są bezpośrednią konkurencją firmy. Umowa tego rodzaju może dotyczyć pracowników którzy mają dostęp do poufnych danych firmy, mogą być to przykładowo pracownicy wyższego szczebla. Kiedy chcemy przygotować prawidłową umowę o zakazie konkurencji z pomocą może przyjść nam adwokat Katowice w tym mieście znajdziemy profesjonalna kancelarię adwokacką, która posiada doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju umów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Powinna ona zawierać rodzaje danych które są niejawne dla osób trzecich, trzeba jednak pamiętać że niektóre dane konkurencja może poznać w sposób legalny, przykładowo analizując działania firmy. Dlatego też w firmie powinny powstać mechanizmy które ściśle określają zakres takich danych, można stworzyć listę osób uprawnionych do dostępu.

Author Image
Redakcja