Metody klejenia taśm przenośnikowych

Metody klejenia taśm przenośnikowych

Przenośniki taśmowe są bardzo często wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, ponieważ jest to najbardziej wydajny i łatwy sposób przemieszczania surowców i wyrobów gotowych w wielu procesach technologicznych. Często jednak zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest połączenie przenośników taśmowych, czym szybko i sprawnie zajmą się wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Metody klejenia taśm przenośnikowych

Aby naprawić zerwane taśmy przenośnikowe należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie są rodzaje łączeń oraz jak przebiega wulkanizacja taśm przenośnikowych?; dzięki temu dobierzemy odpowiednią technikę łączenia do wymagań taśmy.

  • Wulkanizacja na gorąco – pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, specjalne żywice zawarte w roztworach wulkanizacyjnych tworzą elastyczne połączenie z powierzchnią roboczą.
  • Wulkanizacja na zimno – polega na łączeniu taśmy za pomocą specjalnego rodzaju kleju zawierającego dwa składniki.
  • Mechaniczne łączenie taśmy przenośnikowej – łączenie odbywa się za pomocą przeznaczonych do tego celu zamków mechanicznych.

Aby pomóc lepiej zrozumieć warunki wpływające na decyzję o wyborze rodzaju połączenia taśmy przenośnikowej, zebraliśmy pytania i odpowiedzi dotyczące wulkanizacji i mechanicznego łączenia taśm przenośnikowych.

Czy złącza mechaniczne nie mogą łączyć taśmy przenośnika o dużej wytrzymałości?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tkanin syntetycznych i ulepszonych konstrukcji łączników mechanicznych, nawet wysokowytrzymałe taśmy przenośnikowe o wytrzymałości ponad 2000 N/mm mogą być bezpiecznie i łatwo mocowane przez długi czas.

Czy złącza mechaniczne mogą zapewnić szczelne połączenie bez przesiewania transportowanego materiału?

Podczas gdy złącza wulkanizowane są idealne do zapobiegania przesiewaniu materiału, w wielu przypadkach może być preferowane mechaniczne złącze doczołowe. Przy prawidłowym montażu zamków mechanicznych przy użyciu materiałów uszczelniających przesiewanie zostanie wykluczone. Na przykład rurki uszczelniające służą do uszczelniania dzielonych połączeń mechanicznych U45.

Czy blokady mechaniczne taśm przenośnikowych generują hałas podczas przechodzenia przez rolki i bębny przenośnika i są niekompatybilne ze środkami czyszczącymi i skrobakami?

Jeśli łączniki mechaniczne zostaną zamontowane z usunięciem osłon w obszarze styku stykowego, połączenie mechaniczne będzie całkowicie bezgłośne i wykluczone zostanie uszkodzenie zgarniaczy systemów czyszczenia taśmy przenośnika.

Czy niektóre przenośniki taśmowe nie nadają się do wulkanizacji?

Istnieje wiele powodów, które mogą uniemożliwić połączenie taśm przenośnikowych wulkanizowanych na zimno lub na gorąco: stare i/lub zużyte taśmy przenośnikowe mają poluzowane warstwy tkaniny, które bardzo trudno jest ostrożnie oddzielić w przygotowaniu do wulkanizacji, zakurzone lub o niskiej/wysokiej temperaturze warunki w miejscu pracy, niewystarczająca długość taśmy przenośnikowej, aby zachodziła na siebie w połączeniu wulkanizowanym itp.

Czy taśmociąg może być wulkanizowany (klejony lub spawany) zawsze i wszędzie?

Jednym z głównych problemów związanych z wulkanizacją jest konieczność zapewnienia specyficznych warunków do powstania prawidłowego połączenia. Wulkanizacja wymaga czystych, suchych i względnie ciepłych warunków dla powodzenia. Wiele czynników: nadmierna wilgotność oraz wysokie/niskie temperatury mogą uniemożliwić właściwą polimeryzację klejów w procesie wulkanizacji na zimno, powodując późniejsze rozwarstwienie połączenia. Utwardzanie na gorąco za pomocą dość kłopotliwej prasy wulkanizacyjnej może być bardzo trudne w trudno dostępnych miejscach, co dodatkowo ogranicza warunki jego stosowania. Taki rodzaj łączenia taśm możliwy jest dzięki profesjonalnemu serwisantowi taśm przenośnikowych. Jego ofertę można znaleźć na stronie https://www.wulkanizacja-tasm.pl, gdzie opisane zostały wszystkie świadczone usługi.

Czy wulkanizacja będzie wymagała znacznego przestoju przenośnika?

Wulkanizowanie taśm przenośnikowych – na zimno lub na gorąco – trwa znacznie dłużej – znacznie dłużej niż klejenie mechaniczne. Systemy klejące stosowane w procesie wulkanizacji na zimno wymagają kilkugodzinnego utwardzenia, co stanowi minimum 8 godzin przestoju. Wulkanizacja na gorąco wymaga przeszkolonego personelu ze specjalnym sprzętem, który należy wcześniej zamówić, aby wykonać pracę.

Author Image
Redakcja