Zakres obowiązków geodety

Zakres obowiązków geodety

Zawód geodety wymaga dobrego zmysłu orientacji i pewnych zdolności matematycznych.

Obecnie co prawda większość obliczeń wykonywanych jest przy pomocy nowoczesnych urządzeń laserowych, to jednak geodeta musi umieć posługiwać się podstawowymi narzędziami analogowymi. Z pewnością będzie to podstawowa miara odległości, jaką rozciągamy pomiędzy dwoma punktami. Przydatna będzie również poziomica dzięki której będziemy mogli określić poziom i pion. Geodezja to zawód, który wymaga wykorzystywania umiejętności projektowania, naukowych umiejętności pomiarowych oraz umiejętności interpersonalnych i zarządzania, a także umiejętności przekształcania danych zebranych w terenie w informacje, które można wykorzystać w gospodarowaniu gruntami i planowaniu. Geodeci są ekspertami w dziedzinie pozycjonowania i pomiarów może to obejmować tworzenie dokładnych map topograficznych, monitorowanie ruchu na powierzchni ziemi lub pod nią lub upewnianie się, że fundamenty budynków znajdują się we właściwej lokalizacji. Niektórzy geodeci wybierają specjalizację w dziedzinie pomiarów hydrograficznych, które mogą obejmować takie czynności, jak precyzyjne ustawienie platformy wiertniczej, dokładne mapowanie wodne, mapy portów oraz nawigacja morska. Geodeci są również ekspertami w zakresie zagospodarowania terenu i prac projektowych. Może to obejmować zajęcie terenu i wytyczenie dróg oraz infrastruktury, takiej jak woda, kanalizacja i energia elektryczna, które będą wspierać społeczność. Proces ten obejmuje przygotowanie zgód planistycznych, wykonanie projektu inżynieryjnego dróg, kanalizacji deszczowej i kanalizacyjnej obsługującej gminę, a następnie nadzór nad jej budową.

Geodezja zajmuje się fizycznym określaniem fizycznych rozmiarów i lokalizacji granic lądowych.

Geodeci określają, gdzie znajdują się granice i mogą orzekać o tytule własności, wykona także odpowiedni podział działki Nowy Targ , jest miastem w którym znajdziemy pomoc tego rodzaju specjalisty.

Author Image
Redakcja