„Bezpieczeństwo wodne kraju” – konferencja prasowa fundacji Polska Ziemia

„Bezpieczeństwo wodne kraju” – konferencja prasowa fundacji Polska Ziemia

Dnia 28 maja 2021 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa „Bezpieczeństwo wodne kraju” organizowana przez Fundację Polska Ziemia. Spotkanie z ekspertami miało zwrócić uwagę na fakt wysychania naszego kraju. Konferencja prasowa jest elementem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Nie Przelewaj”.

Dnia 28 maja 2021 r. w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa „Bezpieczeństwo wodne kraju” organizowana przez Fundację Polska Ziemia. Spotkanie z ekspertami miało zwrócić uwagę na fakt wysychania naszego kraju. Konferencja prasowa jest elementem ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Nie Przelewaj”. Jej celem jest podjęcie działań na rzecz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej związanej z szeroko pojętą tematyką wodną. Projekt będzie dotykał dwóch płaszczyzn: edukacji ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również, a może przede wszystkim gospodarki wodnej.

Lata zaniedbań i bagatelizowania problemu doprowadziły do sytuacji w której Polska ma opinie „Najszybciej wysychającego kraju Europy”. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada ok. 1600 m3 wody pitnej rocznie. Nasze zasoby wody gruntowej są na takim samym poziomie jak w Egipcie.

Na konferencji prasowej „Bezpieczeństwo wodne kraju” zaproszeni prelegenci specjalizujący się w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego omówili  sytuację hydrologiczną Polski w czterech obszarach:

  • Woda jako podstawowy element bezpieczeństwa kraju.
  • Melioracja gruntów i regulacja rzek, a przyroda.
  • Czy oszczędzanie wody ma sens?
  • Racjonalne gospodarowanie wodą.

Tematem, który również został poruszony w trakcie konferencji „Bezpieczeństwo wodne kraju” było zjawisko suszy, która regularnie pojawia się w Polsce i powoduje milionowe straty.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa konferencja ta była niezwykle ważna z uwagi na częste bagatelizowanie tematu oszczędzania wody. Jak słusznie zauważyli eksperci, Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia. Jako przykład podają mycie samochodów wodą zdatną do picia. Nadal trzeba jednak kłaść ogromny nacisk na edukację i potrzebę wypracowania odpowiednich postaw proekologicznych.                                   

Niezwykle ważne jest również tworzenie obiektów i zaplecza hydrotechnicznego, które pozwala na magazynowanie wody. Przekłada się to na wzrost bilansu wodnego.

Prelegentami zaproszonymi na konferencję „Bezpieczeństwo wodne kraju” byli specjalistami z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego:

dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk Katedra Ekologii Wód Wydziału Biologii, Uniwersytetu w Białymstoku;

dr Grzegorz Chocian Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono, członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej; p. Anna Jastrzębska, Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej, projekt „STOP SUSZY” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

dr Robert Żurawski Kierownik Wydziału Planowania Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Konferencja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie Przelewaj” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. 

 

Author Image
Redakcja