Komornicy w Poznaniu i ich działalność

Komornicy w Poznaniu i ich działalność

Odzyskiwanie różnych należności to w wielu przypadkach dość trudny i złożony proces.

Często dłużnicy zalegają z płatnościami różnych faktur, rachunków, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań. Często wierzyciele próbują się dogadać z takimi osobami i podmiotami, a także idą im na rękę rozbijając zobowiązanie na wygodne raty, itp. Czasem jednak dłużnicy są bardzo oporni i pomimo wielu prób kontaktu oraz negocjacji, dług pozostaje niespłacony, nawet częściowo. W takich sytuacjach należy sięgać po ostateczne środki prawno-egzekucyjne, którymi warto się zainteresować.

Komornicy w Poznaniu i ich działalność

Skuteczne ściąganie długów

Jeśli ponaglenia i oficjalne pisma nie przynoszą skutków, wówczas warto sięgnąć po usługi firm zajmujących się windykacją telefoniczną, pocztową, a nawet bezpośrednią prowadzoną przez windykatorów terenowych odwiedzających dłużników w ich miejscu zamieszkania. Czasami jednak nawet takie działania nie przynoszą odpowiednich rezultatów. W takiej sytuacji pozostaje skierowanie sprawy do sądu i udowodnienie, że dana osoba lub podmiot jest zobowiązana do zapłacenia określonej kwoty zadłużenia.

Sąd po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się z dokumentacją, wyda nakaz zapłaty, a dłużnik będzie zobowiązany do wpłacenia określonej kwoty w ciągu 14 dni. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie tytuł wykonawczy wraz z klauzulą wykonalności. To uprawnia wierzyciela do skorzystania z pomocy komornika, który może zajmować i spieniężać różne składniki majątku dłużnika w celu zaspokojenia potrzeb wierzyciela oraz pokrycia kosztów egzekucyjnych.

Wpisując w Internecie hasło Poznań komornik można znaleźć strony internetowe kancelarii komorniczych działających na obszarze Poznania i nie tylko. Komornicy mogą prowadzić egzekucję z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych dłużnika. Dodatkowo komornik może zająć się działaniami z zakresu poszukiwania majątku zadłużonej osoby lub podmiotu. Jest to ostateczne rozwiązanie stosowane wobec najbardziej opornych dłużników.

Author Image
Redakcja