Które sita tkane warto wybrać?

Które sita tkane warto wybrać?

Sita tkane cechują się tym, że tworzące je druty wątku i osnowy występują w splocie prostym lub skośnym.

Znacząco wpływa to na sposób przesiewu, ponieważ druty występujące w tych drugich mogą być grubsze przy zachowaniu takiej samej wielkości oczek. Natomiast sita tkane o splocie jodełkowym, czyli prostym, mają opinię takich, które pozwalają na dużą precyzję przesiewu materiałów. Poleca się je do sitodruku, a także do filtracji.

Jednak podział sit tkanych na dwa rodzaje jest niekompletny. W tym artykule przybliżymy ich klasyfikację i opiszemy każdy z modeli tkanych sit przemysłowych.

Sita tkane bezoczkowe typu TRESA

Są one dość charakterystyczne, ponieważ ze względu na gęstość splotu, a konkretniej – ścisk między dwoma przylegającymi do siebie drutami wątku i osnowy, szczeliny tych sit są niewielkie. Minimalna retencja dla sit bezoczkowych to 0,002 mm. Jest ona uzyskiwana dzięki zmianie odległości i średnic drutów.

Ten rodzaj sit tkanych stosuje się do osuszania, odwadniania, oczyszczania płynnych i gazowych treści, a także do filtracji tworzyw sztucznych, wody oraz powietrza.

Występują także sita bezoczkowe o splotach typu DTW, HF oraz RDW.

Jakie są wyroby na bazie sit tkanych?

Sito tkane nie występuje jedynie w postaci dużych prostokątnych mat zamkniętych w ramce. Wyróżnia się także wkłady filtracyjne – inaczej sito filtracyjne. Stosuje się je do filtracji substancji w ciekłym lub stałym stanie skupienia. Obecne są m.in. w przemyśle spożywczym.

Ponadto, wykorzystuje się również krążki z sita tkanego. Je zaś poleca się do filtracji farb, lakierów oraz innych sztucznych tworzyw.

Kolejnym wyrobem powstałym na bazie sit tkanych są sita do przesiewaczy kołowych. Te okrągłe wkłady stosuje się do przesiewu drobnych frakcji takich jak np. zioła, glina lub piasek.

Warto wyróżnić także wkłady filtracyjne ciśnieniowe. Traktowane są jako elementy robocze w urządzeniach ciśnieniowych i filtrach.

Jakie certyfikaty jakościowe powinny mieć sita przemysłowe?

Skoro wszystkie sita przemysłowe, w tym także sita tkane i filtracyjne, wykorzystywane są w do złożonych celów produkcyjno-przetwórczych, to muszą one spełniać konkretne standardy jakości. Jednym z certyfikatów, które może potwierdzać solidność sit przemysłowych, jest certyfikat Systemu Zgodności i Jakości ISO 9001. Warto zwrócić uwagę na to, czy produkująca je firma może się nim pochwalić.

Author Image
Redakcja