Kurs na wózek widłowy – jak wygląda i dlaczego warto posiadać takie uprawnienia?

Kurs na wózek widłowy – jak wygląda i dlaczego warto posiadać takie uprawnienia?

Kursy na wózek widłowy są ostatnio jednym z najbardziej popularnych szkoleń. Na rynku pracy ofert jako operator wózka widłowego pojawia się coraz więcej, nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na zdobycie tych uprawnień. Jak więc wygląda taki kurs i po co w ogóle go robić? Odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Duży wybór miejsca pracy

Kurs na wózek widłowy oraz odpowiedni certyfikat pozwala na znalezienie pracy w wielu miejscach. Zazwyczaj konkretny zawód pozwala na wykonywanie pracy w jednej branży, jednak jako operator wózka widłowego sytuacja wygląda nieco inaczej. Pracy możemy szukać:
– w magazynach,
– na halach produkcyjnych,
– w supermarketach,
– w sklepach meblowych.
Jak więc widać, perspektywy pracy są spore, co jest jedną z głównych zalet posiada uprawnień do obsługi wózków widłowych.

Niewielkie wymagania

W celu zapisania się na taki kurs, wymagań nie ma wiele. Należy mieć skończone 18 lat, posiadać minimum podstawowe wykształcenie oraz mieć przy sobie komplet badań lekarskich i oświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań na wykonywanie pracy w zawodzie operatora wózka widłowego.

Jak zdobyć uprawnienia?

Uprawnienia na wózek widłowy wydaje UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Warunkiem otrzymania takich uprawnień jest zdanie egzaminu. W celu odpowiedniego przygotowania warto wcześniej uczestniczyć w dedykowanym kursie. W jego trakcie uczestnicy zyskują niezbędną wiedzę dotyczącą między innymi budowy sprzętu, zasad jego działania oraz przepisów BHP. Poza tym, kurs obejmuje także część praktyczną, na której uczestnicy uczą się jazdy wózkiem oraz poprawnej obsługi sprzętu.
Po zakończeniu kursu należy zdać egzamin przed komisją UDT. Podobnie jak kurs, składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej.

Rodzaje uprawnień na wózek widłowy

Uprawnienia, które można zdobyć na kursach na wózki widłowe różnią się między sobą zakresem uprawnień obsługi różnych typów wózków widłowych. Wyróżnić można:
– I WJO – kategoria nadrzędna, dająca jej posiadaczom możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami specjalizowanymi (np. unoszącymi operatora czy modelami ze zmiennym wysięgnikiem). Operatorzy posiadający tę kategorię uprawnień mogą prowadzić wózki o dowolnym, nielimitowanym udźwigu, nieograniczonej wysokości podnoszenia oraz wyposażone w każdy typ napędu,
– II WJO – kategoria uprawnień nieco węższa i bardziej ograniczona niż poprzednia. Pozwala na kierowanie i obsługę tylko i wyłącznie wózków jezdniowych. Natomiast bez zmian pozostają specyfikacje co do rodzaju napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu, gdyż te wartości nadal pozostają nieograniczone i dowolne,
– III WJO – najbardziej zawężona i ograniczona kategoria uprawnień na wózki widłowe, podrzędna wobec obydwu poprzednich. W przypadku tej kategorii operatorzy wózków widłowych mogą obsługiwać jedynie wózki widłowe jezdniowe, których obsługa nie wymaga tego, aby operator znajdował się wewnątrz czy na pojeździe, co wyklucza wszystkie wózki z kabiną czy podestem do stania. Natomiast, tak samo jak w dwóch poprzednich kategoriach nie ma ograniczeń mówiących o ograniczeniach dotyczących maksymalnego udźwigu czy wysokości podnoszenia.

Author Image
Redakcja