Na czym polega badanie USG płuc i klatki piersiowej

Na czym polega badanie USG płuc i klatki piersiowej

USG klatki piersiowej to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które tworzy obrazy, które służą do oceny narządów i struktur w klatce piersiowej, takich jak płuca, śródpiersie, czyli obszar w klatce piersiowej zawierający serce, aortę, tchawicę, przełyk, grasicę i węzły chłonne, oraz opłucnej, czyli przestrzeń między płucami a wewnętrzną ścianą klatki piersiowej.

Technologia ultradźwiękowa pozwala na szybką wizualizację narządów i struktur klatki piersiowej z zewnątrz ciała w czasie rzeczywistym. Ultradźwięki można również wykorzystać do oceny przepływu krwi do narządów klatki piersiowej. Ultradźwięki wykorzystują przetwornik, który wysyła fale ultradźwiękowe o częstotliwości zbyt wysokiej, aby można je było usłyszeć. Przetwornik ultradźwięków umieszcza się na skórze, a fale ultradźwiękowe przemieszczają się przez ciało do znajdujących się w nim narządów i struktur. Fale dźwiękowe odbijają się od narządów jak echo i wracają do przetwornika. Przetwornik przetwarza odbite fale, które następnie są one przetwarzane przez komputer w obraz badanych narządów lub tkanek. Fale dźwiękowe przemieszczają się z różnymi prędkościami w zależności od rodzaju napotkanej tkanki, najszybciej przez tkankę kostną, a najwolniej przez powietrze. Szybkość, z jaką fale dźwiękowe powracają do przetwornika, jak również ilość powracającej fali dźwiękowej, jest tłumaczona przez przetwornik jako różne rodzaje tkanki.

Specjalny żel do USG umieszcza się na głowicy i skórze, aby umożliwić płynne przesuwanie głowicy po skórze i wyeliminować powietrze między skórą a przetwornikiem, w celu uzyskania jak najlepszego przewodzenia fal.

Innym rodzajem ultrasonografii jest ultrasonografia dopplerowska, czasami nazywana badaniem dupleksowym, używana do pokazania prędkości i kierunku przepływu krwi w klatce piersiowej, stosuje się również w niektórych sytuacjach badanie poc. W przeciwieństwie do standardowego USG, niektóre fale dźwiękowe podczas badania Dopplera są słyszalne. USG można bezpiecznie stosować w czasie ciąży lub w przypadku alergii na barwnik kontrastowy, ponieważ nie stosuje się promieniowania ani barwników kontrastowych w trakcie badania.

Author Image
Redakcja